Å spille på lag med naturen og dens premisser

Økologisk biodynamisk regenerativt landbruk

En stor del av det som driver oss i Villbrygg er at vi vil støtte dyrkere som tar i betraktning at fremtidige generasjoner også skal ha dyrkbar jord, rent vann og - luft.

Vi vil jobbe med aktører som vil påvirke positivt i landbruket gjennom å for eksempel fange karbon fra lufta heller enn å være klimaversting gjennom intens bruk av kunstig gjødsel og sprøytemidler.

Vi vil jobbe med de som streber etter å tenke helhetlig. Å spille på lag med naturen er det som lønner seg på lang sikt, fordi vi er natur og når vi ødelegger naturen, ødelegger vi også deler av oss selv og ikke minst vårt hjem. Naturen har en helt unik evne til å regenerere seg selv og kan gi og gi og gi, så lenge vi anerkjenner at vi er en del av økosystemenes finjusterte samspill, og samtidig gir tilbake når vi tar. Gjerne skal vi gi tilbake mer enn vi tar.

Vi hyller alle dere som jobber med jorda på den ene eller andre måten. Dere gjør en utrolig viktig jobb og burde være blant de best betalte i samfunnet! Takk for alt det harde arbeidet og innsatsen dere legger ned, hele tiden med tanke på fellesskapet. Dere er våre helter!