Hvorfor velge norske og lokale råvarer?

dyrking av økologiske urter.Bilde av Eng 01 da den ble produsert i samarbeid med Malin Pettersen. Da kalte vi den Queen of the meadow oppkalt etter hennes sang inspirert av lukten av mjødurt.

Kortreist mat, lokalmat, eller mat som er produsert i nærheten av forbruker. Hva har dette egentlig å si for oss?

Bedre for miljøet

Det mest innlysende argumentet for å velge lokalmat er så klart mindre utslipp som følge av mindre transport. Videre gir nærhet til produksjonsstedet en større bevissthet i befolkningen om det lokale miljøet. Kort vei mellom produsent og forbruker betyr også mindre avfall, da det ikke er like stort behov for emballasje. Kanskje får det oss også til å kaste mindre mat når vi kjenner bonden som har produsert hodekålen, lammelåret eller osten? Om vi forstår hvor mye arbeid og ressurser som har gått inn i noe, setter vi kanskje mer pris på råvarene.

Bedre økonomi for lokale samfunn

Lokal verdiskapning er en annen positiv effekt som nærhet til maten og direktekjøp fra bonden kan ha. Pengene går direkte inn i en lokal og sirkulær økonomi, som for eksempel til små lokale forretninger som samarbeider med andre lokale aktører og gjør samfunnet levende. I et krokete og langstrakt land som Norge, er ikke lokalmat alltid kortreist, og hva som defineres som kortreist blir et spørsmål i seg selv. Likevel finnes det flere gode argumenter for å velge mat som er produsert i Norge.

Skaper flere arbeidsplasser – i hele landet!

Dersom vi holder liv i småbrukene vil det være et behov for flere jobber og et generelt service-tilbud som til sammen danner et samfunn som holder liv i bygdene, og vi får en befolkning som er spredt utover vårt flotte land, istedenfor at alt er sentralisert i byene.

Mangfold av lokale produsenter, produkter og smaker

En konsekvens av sentralisering og systemets behov for konstant økonomisk vekst, er spesialisering, effektivisering og intensivering av landbruket, noe som igjen har negative miljøkonsekvenser som gjødselsoverskudd som blant annet forurenser og forstyrrer både landområdene rundt, men også havet. Det innebærer også økt bruk av plantevernmidler, en sårbar monokultur og utarming av de aktuelle landområdene.

Motsetningen til dette er mange små gårder med variert produksjon, noe som vil gi en mer langsiktig bærekraftig form for drift som i mye større grad tar hensyn til omkringliggende miljø. Dessuten gir det et mangfold av lokale produsenter, et større mangfold av produkter og ikke minst, et mangfold av smaker!

Mindre sårbarhet i krisetider

Til slutt så betyr lokalmat større matsikkerhet, evne til selvforsyning og en bedre matsuverenitet. Pandemiårene har vært en viktig påminnelse på at vi er sårbare i krisetider om vi bare skal være avhengig av å importere maten vår fra utlandet. Tørken i 2018 var en annen påminnelse på at klima-endringer i andre land kan føre til at de etter hvert ikke vil eksportere like mye av maten fordi de trenger den selv. Selv om Norge er et rikt land, så kan man ikke spise penger, selv ikke i krisetider;)

Har du argumenter for eller imot lokalmat? Vi er interesserte i å høre!

Ta kontakt med oss

Relatert innhold

Bilde av Cornelia og Vanessa med hendene i jorden
  • bærekraft

Hvorfor økologisk?

Les mer
Bilde av urter som trekkes i vann. Her er det hylleblomst og bær fra sankere rundt om i Norge, og sitronmelisse fra en lokal gård.
  • smak
  • bærekraft

Vi skaper lokale matnettverk

Les mer
Bilde av et glass med Villbrygg og ville vekster – bergmynte, oregano og jordbær.
  • smak
  • natur

De ukjente ville vekstene - NORDIC TROPICS

Les mer