Vi skaper lokale matnettverk

xx

Det finnes en verden av smaker ukjent for de fleste.

Villbrygg ble stiftet med et mål om å bruke mer av det mangfoldet av smaker som vi har i norsk natur.

Vi er omringet av spiselige planter som vokser naturlig rundt oss, likevel er de fleste ingrediensene i kommersiell drikkeproduksjon fra utlandet. Hvorfor er det slik? Over tid, har lokale råvarer og produkter gradvis blitt byttet ut med importvarer og den globale infrastrukturen har blitt bygget ut på bekostning av den lokale. Dette betyr at tilgangen på norske urter og ville vekster er svært dårlig. Vi brenner for å bruke mer av det mangfoldet av smaker som finnes i norsk natur, og bruke råvarer som både er lokale og økologiske. Men en ting er at det finnes masse brennesle i skogen, en annen ting er å faktisk bruke dette i kommersiell produksjon. Det finnes knapt ingredienser fra Norge tilgjengelig og vi vil bruke det som vokser her!

Derfor går vi aktivt inn for å skape tilgangen på disse råvarene. Dette gjør vi ved å planlegge avlinger med bønder, organisere sankegrupper og samarbeide med urbane hager. Vi har til og med vårt eget urbane dyrkeprosjekt, samlepunkt.

Mangfold i landbruket betyr flere spennende smaker, sunne folk og sterke økosystemer! Og god drikke da!

Da vi startet i 2018, ringte vi sporadisk rundt til alle økologiske og biodynamiske bønder i Norge for å kartlegge hvor mye urter vi kunne få tak i. Dette, kombinert med de plantene vi fikk sanket selv, definerte mengden av råvarer vi hadde å jobbe utifra. Vi tok utfordringen med å utvikle drikkeoppskrifter basert på dette. Mengden og hva vi fikk tak i av råvarer, forandret seg stadig, derfor gjorde også produktene våre det. Mye tid og dedikasjon gikk med til produktutvikling for vi insisterte på å bruke norske, økologiske og/eller ville planter. Gjennom årene har vi utvidet nettverket vårt og samarbeider nå tett med flere bønder, sankere og urbane hager for å planlegge avlinger og høsting spesielt til våre drikker.

Dette er mildt sagt et komplisert prosjekt der vi koordinerer et mangfold av dyrkere og sankere landet over, opptil 1.5 år før råvarene skal brukes i produksjon. Når råvarene går tomme, må vi vente helt til neste høst med å produsere mer av den drikken som krever den råvaren. Eller vi må utvikle en ny oppskrift basert på de råvarene vi har.

Vi har en portefølje med 5 smaker som forandrer seg gjennom året, i tillegg til "limited editions" som tar utgangspunkt i de råvarene vi har tilgjengelig. Veien mot å bruke norske urter og ville vekster er lang, men hvert år får vi tak i mer råvarer enn vi gjorde året før og vi blir stadig kontaktet av dyrkere og sankere som vil samarbeide med oss.

For å benytte oss av det mangfoldet av smaker som finnes i norsk natur, etablerer vi et landsdekkende nettverk med økologiske bønder, urbane hager og sankere som leverer råvarer direkte til Villbrygg. Mangfoldet av lokale råvarer (og dermed også det biologiske mangfoldet) vil øke på grunn av etterspørselen som Villbrygg skaper. Dette gir bøndene forutsigbarhet og mulighet for bedre utnyttelse av sitt jordbruk, og enda mer bærekraftig produksjon.

Relatert innhold

x
  • smak
  • bærekraft

Hvorfor velge norske råvarer?

Les mer
landskap
  • bærekraft

Hvorfor økologisk?

Les mer
alt
  • smak
  • natur

Fra idé til flaske - veien til nordic tropics

Les mer