Hvorfor økologisk?

landskap

Er økologisk bedre? Og hva er det man egentlig betaler for?

For mange er dette med økologisk produksjon av mat- og drikke et mysterium som forblir vanskelig å tro på. Sånn pleide det å være for oss også inntil vi forstod hvilke ressurser som går inn i å produsere maten vår, og hvilke negative konsekvenser dette kan ha for både mennesker og jordklodens helse.

I korte trekk betyr konvensjonelt landbruk å være avhengig av innsatsmidler som kunstgjødsel og bakterie- og insektsdrepende midler. Dette gir rom for at man kan dyrke kun en art over store landområder og få eksplosiv vekst uten innsektsangrep. Dette gir et landbruk som fremstår som økonomisk lønnsomt, men lønnsomheten er kortsiktig og lite bærekraftig i det lange løp.

Kunstgjødsel er kjemisk framstilt, og langtidsvirkningen av dette er en utarmet jord, som betyr at den ikke lenger klarer å holde på vann og mineraler, og etterhvert blir til en gjørme som ikke er dyrkbar og som er lite motstandsdyktig for vær og vind. 1/3 av jordens areal er allerede alvorlig skadet og vi mister daglig 24 milliarder tonn med dyrkbar jord, gjennom intensivt landbruk alene. Jord som det har tatt flere århundrer å danne, og som vi er helt avhengige av siden vi trenger mat for å leve. Derfor er matjorda noe av det aller mest dyrebare vi har!

Når det kommer til bakterie- og insektdrepende midler er dette også et stort problem. Selv om vi ofte tenker på bakterier og insekter som ekkelt eller irriterende er vi faktisk helt avhengige av hverandre. Vi lever i en verden der alt i naturen er en ressurs for noe annet. Dette er finjusterte samspill. En insekt er mat for et annet dyr, og alt har sin funksjon for at vi skal kunne opprettholde stabilitet og balanse. Dette er så innviklet og finjustert, og en liten endring vil påvirke alt annet leddvis. Det er vanskelig å forutse hvilke konsekvenser noe har før det er for sent!

Økologisk landbruk tar utgangspunkt i naturens samspill ved å ta vare på livet i jorda og mangfoldet av planter, dyr, insekter og bakterier. Dette mangfoldet er med på å gjøre plantene mer motstandsdyktige mot skadedyr og klimaendringer, og samtidig tar det vare på den dyrebare matjorda. Økologisk landbruk baseres også i stor grad på fornybare og lokale ressurser.

Vi tror på en gradvis endring fra konvensjonelt landbruk. I sin tid var dette store teknologiske framskritt, som har gitt menneskeheten mye positivt, men nå ser vi dessverre at det industrielle landbruket negativt påvirker miljø- og klima.

Vi mener at fremtiden til råvare-produksjon må tenke mer helhetlig på hvilke verdier vi tar vare på! Derfor velger vi alltid økologiske eller viltvoksende råvarer, selv om dette er både dyrere og vanskeligere å få tak i. Forandring av allerede etablerte systemer er en prosess, men sammen kan vi skape et mer bærekraftig og levedyktig råvaresystem som kan være her for oss og framtidige generasjoner.

Relatert innhold

x
  • smak
  • bærekraft

Hvorfor velge norske råvarer?

Les mer
x
  • smak
  • bærekraft

Vi skaper lokale matnettverk

Les mer
x
  • smak
  • natur

De ukjente ville vekstene - NORDIC TROPICS

Les mer